Fout
  • JFTP::write: Bad response

Slicks in 2013


Beste (aspirant) rijders,


Uit de onlangs gehouden enquête is gebleken dat 70% van de rijders graag wil dat we slicks voor de ZAC wedstrijden gaan toestaan, en dat er daarbovenop nog een behoorlijk percentage rijders heeft aangegeven dat het hen niet uitmaakt of slicks wel of niet worden toegestaan.

Om tegemoet te komen aan de dus zeer duidelijke rijdersvoorkeur hebben besloten om het gebruik van slicks voor 2013 toe te staan.

Alle slicks (ongeacht merk) zijn toegestaan, maar niet verplicht. Het gebruik van banden die al eerder toegestaan waren blijft natuurlijk toegestaan.


Slicks zijn verkrijgbaar in allerlei typen, compounds, en zijn verkrijgbaar met verschillende karakteristieken.

Met de het vrijgeven van de bandenkeuze wordt de eigen verantwoordelijkheid die jullie als rijders hebben voor jullie eigen veiligheid uitgebreid met het bewaken van jullie handelen voor zover het te maken heeft met de karakteristieken van de banden, zoals bijvoorbeeld gripverlies door afkoeling van banden of gladheid van de baan bij (miezer) regen.

Er komen geen extra opwarmrondes en er zal ook geen rekening gehouden worden met afkoelproblemen bij langer dan verwachtte wachttijden e.d.

Wel blijven we waken over de veiligheid bij plotselinge regenval, dan kan het code rood worden., en ten koste gaan van rijtijd (de schema’s zijn strak)

Denk ook aan het gegeven dat je nu wellicht vaker wielen zou kunnen wisselen, en de risico’s die je loopt  bij ‘last minute’ verwisselen van wielen. Je zult dit te allen tijden veilig moeten (laten) doen!

We zullen deze en wellicht additionele veiligheidsinformatie nog in de technische reglementen gaan opnemen.


 Intussen kunnen we ons verheugen op meer keuzevrijheid, en meer flexibiliteit voor jullie.

 Indien je hierover op- of aanmerkingen hebt, of tips, hebben we er voorkeur voor als je dit kenbaar maakt op facebook: https://www.facebook.com/zacmotoren