Fout
  • JFTP::write: Bad response

Beste ZAC racers

RSZ Motorsport heeft in 2012 een eerste stap gezet met de organisatie van de Hyperpro Endurance Cup.
Dat hebben wij gedaan omdat er (zeker in het buitenland) beslist animo voor bestaat.
Maar 2012 is (door de economische crisis) een zeer moeilijk jaar om iets nieuws van de grond te tillen.
Promotie via uitnodiging tot deelname was prima, maar is uiteindelijk een lange termijn investering

GEEN ENDURANCE CUP RACE 7
Het aantal ingeschreven Endurance teams is voor 9 oktober beslist onvoldoende.
Waardoor we hebben besloten de Hyperpro Endurance Cup deze racedag niet te laten starten.
Over voortgang van de E-Cup zal de komende maanden een beslissing genomen worden.
Uiteraard zullen wij dit via de website en een mailing kenbaar maken.

ZAC RACEFESTIVAL
Met de vrijgevallen tijd gaan we er op 9 oktober a.s. wel een groot ZAC racefestival van maken!
We houden vast aan de TOMS-, SPORT- en RACE CUP en dat betekend dat er veel gereden kan worden!
Een extra trainingsessie in de ochtend en een extra race in de middag.
Wij hopen met deze boost en dit actieve programma het seizoen voor jullie goed af te sluiten :-)

Namens RSZ Motorsport,

Huub, Dick en Frank